Obchodní podmínky e-shopu
 
I. Úvodní ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Aleš
 
Beránek, V Rámech 277, Havlíčkův Brod 580 01, IČ 635 654 55, DIČ CZ7012312989 (dále jen
 
„prodávající“).
 
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené
 
prodávajícím.
 
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě
 
strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho
 
zákazníků (kupujících).
 
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží
 
na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. Internetový obchod je prodávajícím
 
provozován na webové stránce www.armyshop-hb.cz a to prostřednictvím rozhraní webové
 
stránky.
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za
 
závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
 
podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem
 
předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
 
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 
 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho
 
převzetím.
 
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového
 
obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních
 
údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s daty je zacházeno v souladu se zákonem na ochranu
 
osobních dat č.101/2000 Sb. 
 
U zboží typu oděvy a obuv je nutné uvést správné rozměry a velikosti.
 
Prodej zboží s omezením - podle platných zákonů je nákup některých druhů zboží omezen
 
dosažením věku 18-ti let. Jedná se o následující skupiny zboží: pyrotechnické prostředky
 
(dýmovnice, bezpečnostní svíce, atp.) a sebeobranné prostředky (paralyzéry, sebeobranné
 
spreje) z tohoto důvodu, toto zboží nezasíláme, je možné jej zakoupit v našem kamenném
 
obchodě.
 
Zároveň jsem si vědom toho, že odpovídám prodejci Aleš Beránek, V Rámech 277, Havlíčkův
 
Brod 580 01 za případnou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s realizací mojí objednávky,
 
pokud bych v ní uvedl nepravdivé údaje.
 
III. Platební podmínky a expediční lhůty
 
Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno třetí až sedmý pracovní den po obdržení
 
objednávky, v případě osobního odběru bude zboží připraveno během tří pracovních dnů
 
a zákazník bude o možném odběru informován e-mailem.
 
V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní
 
odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny.
 
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není
 
momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší
 
expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
 
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem, nebo je nutné jeho objednání od
 
výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu
 
vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té
 
části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile
 
bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky. Zboží je zasíláno
 
prostřednictvím České Pošty.
 
Ceník poštovného:
 

 

 

Způsob dopravy a platby:

Cena:

Informace:

Poštou při platbě na účet při nákupu do 299,- Kč

 

75,- Kč

 

Způsob levnější formy pro zákazníky (protože je poštovné bez dobírečného umožňuje tak levnější formu přepravy). Zákazník provede platbu na účet na základě zaslaných platebních informací. Dodavatel okamžitě po připsání částky na účet expeduje zboží.

Poštou při platbě na účet při nákupu od 300,- do 549,- Kč

 

45,- Kč

Poštou při platbě na účet při nákupu od 550,- Kč

 

zdarma

 

 

 

Poštou při platbě dobírkou při nákupu do 299,- Kč

 

105,- Kč

 

Zásilka Vám bude doručena Českou poštou a zaplatíte hotově při jejím převzetí poštovnímu doručovateli.

Poštou při platbě dobírkou při nákupu od 300,- do 549,- Kč

 

75,- Kč

Poštou při platbě dobírkou při nákupu od 550,- Kč

 

30,-

 
 
Ke každé zásilce je přiložen dodací list. Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou
 
uvedeny včetně 21% DPH.
 
IV. Nedoručené zásilky
 
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla,
 
nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.),
 
odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou
 
naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
 
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky
 
druhý manipulační poplatek a to ve výši 30,- Kč.
 
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
 
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto
 
případě bude další nákup zákazníka v e-armyshopu možný pouze po zaplacení zboží předem
 
(převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další
 
objednávky zrušíme.
 
V. Reklamace
 
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného
 
odkladu. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může
 
kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.
 
Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
 
Army-shop na náměstí
 
Havlíčkovo nám. 163
 
580 01 Havlíčkův Brod
 
Mobil: +420 775 313 154, +420 604 230 301
 
E-mail:  amryshophb@email.cz
 
Oznámení o závadách musí obsahovat:
 
 ·         jméno kupujícího
 
 ·         adresu
 
 ·         e-mail
 
 ·         číslo (datum) objednávky
 
 ·         podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží)
 
 ·         popis, jak závada vznikla
 
 ·         návrh řešení reklamace (výměnu, vrácení peněz, jiné řešení)
 
 ·         číslo účtu v případě vrácení peněz
 
Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto
 
reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu
 
zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího).
 
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení
 
zboží. (kopie faktury)
 
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy,
 
zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn
 
a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo
 
vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení
 
kupní ceny.
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností
 
a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi
 
a chybnou manipulací či způsobené běžným opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje
 
ani poskytnutá záruka.
 
Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
 
V souladu s ustanovením § 1829 zákona č.89/2012 umožníme kupujícímu během 14 dnů od
 
obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno na adresu odesílatele
 
v původním obalu, kompletní, nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku.
 
V případě, že se zákazník rozhodne zboží zaslat k výměně (např. špatně zvolená velikost
 
zboží), hradí poštovné zásilky k nám a poštovné zásilky s vyměněným zbožím. V případě
 
neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na poštovné zákazník. Pokud se zákazník
 
rozhodne zboží vrátit bez udání důvodu, hradí náklady na poštovné spojené se zasláním.
 
Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné zásilky s vyměněným
 
zbožím hradí prodávající.
 
UPOZORNĚNÍ: Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku!
 
Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!
 
Odmítnutí přijetí do reklamace
 
1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo
 
jsou znečištěny jeho součásti.
 
2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno
 
v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Poté je zboží zasláno
 
zákazníkovi zpět na jeho náklady.
 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
 
internetová adresa: http://www.coi.cz.
 
VI. Zrušení objednávky ze strany zákazníka
 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
 
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1  občanského zákoníku právo bez udání
 
důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní
 
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
 
poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
 
lhůtě uvedené v předchozí větě.
 
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů,
 
kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením
 
čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní
 
prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží
 
vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob
 
standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy
 
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí
 
jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
 
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
 
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
 
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
 
prodávajícímu odeslal.
 
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost
 
bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14
 
dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na
 
základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v  mezidobí bylo zboží
 
zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu
 
toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může
 
prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou
 
kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající
 
spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně
 
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského
 
zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 
 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
 
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a  podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil
 
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 
 dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
 
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 
 dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a  jejichž cena
 
závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 
 dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 
 dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
 
smíseno s jiným zbožím
 
 opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí
 
v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných
 
náhradních dílů
 
 dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
 
není možné vrátit
 
 dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
 
původní obal
 
 dodávce novin, periodik nebo časopisů
 
 ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje
 
v určeném termínu
 
 uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 
 dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s  předchozím
 
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel
 
před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
 
smlouvy
 
Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení je možné
 
provést elektronicky e-mailem na armyshophb@email.cz
 
VII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.
 
 objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné a nelze je
 
nahradit jiným modelem
 
 objednanou velikost použitého zboží není možné sehnat
 
 cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena a  kupující toto před
 
samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje
 
V  případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena
 
v hotovosti nebo převedena na jeho účet v  nejkratším možném termínu.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího
 
v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení
 
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání
 
objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na
 
stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 
Prodávající je v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
 
zákoníku, oprávněn jednostranně změnit obchodní podmínky. V tomto případě o změnách
 
neprodleně informuje kupujícího, který má právo změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu
 
vypovědět.
 
Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením §
 
2079 a násl.


Od 550,- poštovné zdarma

Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Košík Objednávka